Young proffessionals har sagt sitt

Att identifiera sig med varumärket man arbetar för, att ges möjligheter till personlig utveckling och att arbetsgivaren (företaget) gör gott för miljö och människor är några av de punkter som är viktigast för young proffessionals idag. Marknaden är inte längre arbetsgivarens och förståelse för vad som attraherar personal är allt viktigare. Vi har dykt ner i Academic Works undersökning YPAI (Young Professional Attraction Index)

För femte året har Academic work genomfört YPAI (Young Professional Attraction Index); en undersökning för att se hur young professionals tänker kring val av arbetsgivare och hur de rankar attraktiva arbetsgivare.

I rapporten redovisas att det beräknade tillskottet av nyutexaminerade högskoleingenjörer kommer vara hälften så många som antalet pensionsavgångar fram till 2030. En studie som citeras i rapporten visar även att 1/3 av alla bolag tvingas lägga sina expansionsplaner på hyllan på grund av svårigheter att rekrytera kompetent personal.

Budskapet i rapporten är tydligt. Det är inte längre arbetsgivarnas marknad. Dagens företag behöver ha en bra förståelse för vad som attraherar rätt målgrupp och hur de behöver underhålla arbetet för att uppfattas som en attraktiv arbetsplats.

Bland framgångsfaktorer för en attraktiv arbetsplats finns självklart parametrar som hög lön och flexibla arbetstider, men där återfinns även en hel del saker vi till vardags hjälper våra kunder med, säger Sofi Franzen, VD Eventyr. ”Att bygga en stark kultur, att kommunicera ett varumärke som målgruppen kan identifiera sig med och att låta medarbetarna bidra till utvecklingen är alla delar som vi ofta bygger in i våra kunders årsplaner för både möten och kommunikation för att nå rätt effekt kring detta.

När det kommer till varumärke är det viktigt för YP att kunna identifiera sig med varumärket de arbetar för. Och det kan tyckas vara en självklarhet, men att göra gott för miljön och för människor är en otroligt viktig del i den identifieringen. Att enbart skänka pengar för att betala sig ur ett dåligt samvete räcker dock inte längre, utan här gäller det att aktivt bidra. Hur arbetsgivaren arbetar med miljöfrågor kan alltså göra hela skillnaden för YP i val av arbetsgivare. Att aktivt arbeta för ett bättre klimat, att aktivt vilja påverka sin omvärld och att aktivt kommunicera sitt arbete ökar stoltheten över det varumärke en YP arbetar för.

Vi märker en markant större efterfrågan på att göra klimatsmarta möten och events och att hjälpa våra kunder i kommunikationen kring dessa områden. Det är en utveckling som vi varmt välkomnar och tror kommer växa ännu mera framåt, säger Josefine Mill, Head of Sustainability på Eventyr.

I undersökningens rankning av arbetsgivare har young professionals rankat utifrån tre parametrar;  ”vill jobba där”, ”rykte” och ”framgång”.
Företag som har rykte om sig att vara en trygg och rolig arbetsgivare, erbjuda stora möjligheter till personlig utveckling och som arbetar med framåtlutande och hållbar innovation är därför högt rankade. Här uppmärksammas att svenska företaget Oatly inte bara checkar av den listan utan också en solklar raket som tagit sig upp till placering 11 över mest attraktiva arbetsgivare. Oatly själva berättar hur de brinner för hållbarhet, hälsa och transparens och hur de sen starten 1994 aktivt jobbat med sina värderingar, att dessa delas av medarbetarna och hur de hålls levande i vardagen och alla beslut som tas. 

Oatly har ett sätt att kommunicera, både mot sina anställda men också i sin marknadsföring mot kunder som verkligen visar på passion. Jag förstår därför att YP rankar Oatly högt. Om man som företag är tydlig i sin vision, passion och identitet, då är det enklare för anställda att ställa sig bakom företaget, säger Sally Jönsson, digital strateg på Eventyr. Techbolagen dominerar också högt på listan, så som Klarna, Spotify och Google.

Hur kan man då som företag stärka sin identitet mot sina anställda?

De senaste åren arbetar våra kunder med events som en viktig investering och ett strategiskt verktyg i sin employer branding, men jag skulle säga att kommunikationen kring mötena idag har förlängts, riktats och bättre förpackats för att nå större spridning och uppnå ett syfte att nå ut med rätt budskap till rätt målgrupp. Att jobba med storytelling är ett viktigt redskap i det här arbetet och att berätta om sina framgångar bygger enligt rapporten ett högt anseende hos young professionals, säger Niclas Rahm, creative director på Eventyr.

[addtoany]
Copyright © 2021 Eventyr