Våga säg HEJ och förändra någons liv

I veckan började många barn skolan. Tyvärr upplever 60000 barn i Sverige idag utanförskap och mobbing. Genom ett HEJ till den som står ensam går det att förändra. Som nationell sponsor till stiftelsen Friends vill vi på Eventyr göra skillnad.

Nästan var fjärde elev i årskurs 3–9 känner sig ensam i skolan och är i mycket högre grad utsatta för mobbning, kränkningar och otrygghet. Många av de ensamma eleverna har dessutom lågt förtroende för vuxenvärlden och menar att det inte finns någon vuxen att vända sig till om de blir illa behandlade. Detta visar ny statistik från vår samarbetspartner Stiftelsen Friends och den årligen återkommande Friendsrapporten.

Vi på Eventyr vill uppmana till inkludering. Säg HEJ till den som står ensam, barn som vuxen. Säg ifrån när du ser något som inte är okej, barn som vuxna.

Läs mer om rapporten och ensamhetens konsekvenser på friends.se/friendsrapporten2019

[addtoany]
Copyright © 2021 Eventyr