The Eventyr Way

1995

Några av oss är nya, andra har varit med sedan starten år 1995. Det vi har gemensamt, och det som är absolut viktigast i vår kultur, är att vi skapar tillsammans. Vi utmanar varandra, vi vet om våra styrkor och vi erkänner våra svagheter. Vi hjälper varandra att utvecklas och framför allt har vi väldigt roligt ihop.

– Som VD på Eventyr är jag oerhört stolt över våra medarbetare och vad vi tillsammans med våra kunder lyckas åstadkomma. I varje projekt går vi in med samma nyfikenhet, passion och engagemang. Det är genom att ta tillvara på magin som kan uppstå i mötet mellan människor, som vi lyckas hjälpa företagsledare världen över att skapa en värdedriven kultur – och upplevelser som berör på riktigt – Sofi Franzén

Eventyr Academy

Vår vision är att alltid vara Sveriges ledande eventbyrå. För att behålla vår position och hela tiden ligga i framkant, avsätter vi tid för vidareutbildning. Det gör vi bland annat genom vår egen Eventyr Academy, där vi varje vecka under en timmes tid lär oss något nytt. Ämnena kan variera från trendspaning till talarträning, nya digitala verktyg eller ”kundskap”. Utbildar gör våra interna specialister, som då och då varvas med externa föreläsare för att utmana oss och vårt sätt att tänka.

Eventyr Breakfast Club

Öppenhet är ett av nyckelorden i Eventyrs filosofi. Det innebär bland annat att alla medarbetare ska veta hur vi ligger till i förhållande till uppsatta mål, vilka kunder som är på väg in och vem som behöver hjälp med vad. Därför anordnar vi en gemensam frukost en gång i veckan. Där går vi igenom nyckeltal och aktuella projekt. Framför allt har vi en riktigt trevlig stund tillsammans, där vi kan bolla stora och små idéer med varandra.

Eventyr Bootcamp

För oss är det viktigt att hitta en bra balans mellan arbete och återhämtning. Genom regelbunden träning kan vi göra ett bättre jobb, det är vi övertygade om. För att träningen faktiskt ska bli av kommer vår fantastiska PT Maria Dee en gång i veckan och tar oss med på ett intensivt träningspass i Gamla Stans gränder. Hon hjälper oss att jobba med såväl styrka och uthållighet, så att vi får en utmanande och rolig energiboost i vardagen.

CSR – Friends

Eventyr är stolt nationell partner till Stiftelsen Friends. Vi bidrar med strategisk rådgivning inom event och kommunikation.

Berättelsen om Eventyr & Friends

Att skapa möten som verkligen betyder något. På Eventyr har det varit vår starkaste drivkraft under de senaste 20 åren. Vi vill bygga inspiration, kommunikation och gemenskap mellan människor. I vilken alla känner sig sedda och inkluderade. Genom att dela minnesvärda ögonblick tillsammans med andra, kan vi skapa en gemensam riktning och forma en företagskultur att trivas i.

 

Det första steget mot en positiv kultur börjar redan på skolgården. Därför har vi inlett ett nationellt samarbete med Stiftelsen Friends. Inget barn ska behöva utstå den ångest som utanförskap och kränkningar leder till. Det är vuxenvärldens ansvar att arbeta förebyggande mot mobbning och med rätt verktyg kan vi göra stor skillnad.

Tillsammans med Friends vill vi arbeta för att skapa ett mer inkluderande samhällsklimat. Vi ska arbeta proaktivt mot mobbning, kränkningar och utanförskap. Genom att bygga en företagskultur som värnar om att alla människor blir sedda, hörda och känner sig behövda, stärker vi vuxnas självkänsla och tillhörighet. Vi tror att föräldrar och andra vuxna behöver vara goda förebilder för barn och unga som växer upp, när de börjar i skolan och sedan går ut i arbetslivet. En livsviktig resa är påbörjad. Nu tar vi krafttag mot mobbning.

friends.se

Regnbågsfonden

Regnbågsfondens ändamål är att arbeta med finansiering till stöd för kompetenta organisationer och projekt i länder där regnbågspersoner diskrimineras, förföljs och dödas. Regnbågsfonden arbetar också med påverkansprojekt i samarbete med andra organisationer.

För Eventyr är allas lika rättigheter en självklarthet och stöttar därför Regnbågsfondens arbete.

Copyright © 2022 Eventyr