Stockholm – Future Sharing City?

Delningskulturen – Alla delar allt. Den främsta utmaningen är intåget av delningsekonomin som nu också nått B2B och mötesbranschen. På samma sätt som Airbnb medfört att privatpersoner kan bo hos varandra så ökar nu antalet alternativa möteslokaler när företag hyr ut ytor de inte använder.

Det är positivt ur ett miljöperspektiv men det ställer högre krav på mötesbranschen när spektakulära och praktiska lokaler går att hyra till väldigt låga priser. Delningsekonomin i stort beräknas växa med 25 procent årligen enligt PWC och initiativen är många. Seoul jobbar till exempel sedan flera år på att bli en ”sharing city” och i Belgien erbjuds restauranger ersättning för att låta allmänheten använda deras toaletter, vilket helt omkullkastar den gamla definitionen av ”offentlig toalett”.  Göteborg stad har sedan många år jobbat med detta och nu står flera svenska städer på tur, Stockholm nästa?

https://www.sharingcities.se

Källa: Sharing Cities & Eventeffect

[addtoany]
Copyright © 2021 Eventyr