Stiftelsen Friends årliga rapport kring trygghet i skolan

Idag lanserar Stiftelsen Friends sin årliga rapport kring barn och ungas trygghet i skolan. I årets rapport lyfter man särskilt vikten av barn och ungas inflytande i arbetet kring att stoppa mobbning.

Barn och unga är utan tvekan experterna på sin egen verklighet och borde användas som en stark resurs i arbetet. Men trots att även en av Barnkonventionens grundprinciper är att barn ska få uttrycka sin mening i frågor som berör barnet, säger ändå hela 65% att de sällan eller aldrig får komma till tals och delta i trygghetsarbetet på sin skola.

Det är vår skyldighet som vuxen att lyssna, inkluderas och agera!
Utöver skolans arbete med att inkludera barnen i trygghetsarbetet kan även vi föräldrar/vuxna bidra till stora förändringar. Först och främst genom att aktivt lyssna och engagera oss i barnens vardag oavsett om det är online, skola eller aktiviteter. Enligt undersökningen går en fjärdedel av barnen i mellanstadie- och högstadieålder till skolan med en klump i magen. 24 % av eleverna i årskurs 6–9 som blivit utsatta för kränkningar av annan elev har inte berättat om detta för någon.

Så var en engagerad vuxen. Ställ frågor och lyssna. Och om ett barn berättar om sin egen eller någon annans utsatta situation så våga lyssna, ställ frågor, inkludera och agera!

Läs mer om rapporten, och betydelsen av att inkludera och agera på

friends.se/friendsrapporten2020

[addtoany]
Copyright © 2021 Eventyr