Så skapar ni ett framgångsrikt hållbarhetsarbete i samband med event

Säg hållbara event och många tänker endimensionellt och enbart på ekologisk hållbarhet. Vad många glömmer är att hållbarhet i allmänhet och hållbarhetsmål i samband med event i synnerhet är en fantastisk möjlighet att synka hela organisationen mot gemensamma mål och med en gemensam deadline, skriver Josefin Mill Head of Sustainability på Eventyr i sin krönika.

Vi ser att flera av våra kunder äntligen börjar se nyttan av att jobba tredimensionellt med hållbarhet. Oavsett hur liten eller stor er insats är kommer här några bra tips för hur ni uppnår största möjliga effekt med ert hållbarhetsarbete!

Inventera och sätt mätbara mål

Var ligger era största förbättringsområden och vilka mindre, lågt hängande frukter skulle enkelt kunna plockas? Pratar vi ekologisk hållbarhet brukar exempelvis transport vara det som innebär störst, enskild klimatpåverkan. Hur har era resor till/från eventet sett ut tidigare år? Kan en mer lättillgänglig anläggning (även socialt) användas? Finns möjlighet att samordna övriga transporter för att minska klimatavtrycket och kan ni exempelvis även slopa resor i samband med projektmöten? Hitta mätbara KPI:er som är direkt kopplade till eventet men gärna också i era deltagares arbetsvardag. Exempelvis kan ni i samband med eventet se över hur deltagarnas lunchvanor eller resvanor till och från möten ser ut. När identifieringen av ert nuläge är gjord kan ni sätta målen ni vill uppnå. Tänk på att sätta delmål om ni jobbar långsiktigt och glöm inte vikten av att skapa en bredd i det arbete ni har framför er.

Kommunicera

Allt hållbarhetsarbete kräver kommunikation. Kommunikation inför, kommunikation under arbetets gång och kommunikation efter utvärderad period. En genomtänkt kommunikation kan inte bara förekomma eventuella motstånd längs vägen, utan även nudga mot bättre val för era gemensamma målsättningar. Kommunicera alltid era medvetna val/förändringar. Utvärdera och kommunicera förbättringar som uppnåtts samt era kommande utmaningar. Och framför allt glöm inte att bjuda in medarbetarna att delta i förändringsarbetet!

Involvera, aktivera och skapa ringar på vattnet

Gör det lätt att göra rätt. Gör det enkelt för medarbetarna att vara delaktiga och paketera avgränsade, gemensamma engagemang kring era utmaningar. Gör utmaningen lustfylld! Idag finns en mängd digitala verktyg till er hjälp för att skapa incitament oavsett om det är som organisation, indelade i lag eller individuellt. Genom appar och gamification kan ni enkelt visualisera hur varje medarbetares steg mot förändring bidrar till en större enhet och en helt klart avgörande effekt. Här brukar många deltagare få en aha-upplevelse, vissa av hur enkelt det är när allt bryts ner på personnivå, andra av hur stor effekten blir när många arbetar tillsammans i samma riktning.

Jag ger er ett Exempel

X antal veckor inför ett event gör alla deltagare en gemensam onboarding där varje enskild person exempelvis kan registrera sina jobbvardagsrutiner vad det gäller resor och ex luncher. I perioden fram till eventet får deltagarna sedan poäng för sina förbättrade val och tävlar i lag och/eller individuellt. Under eventet kan deltagarna se tävlingsperiodens uppnådda effekt och genom att ha medvetandegjort, engagerat och fostrat deltagarna mot bättre val skapas även en ringar på vattnet effekt efter avslutat event.

Ta de där viktiga stegen mot att tillsammans göra gott för planeten och människan. Vi lovar att ni kommer hitta synergier, inspirera andra och också kunna applicera era lösningar inom nya områden. Hållbar förändring handlar om små, små steg mot ständig förbättring och om att alltid agera tillsammans.

Josefin Mill
Head of Sustainability på Eventyr

[addtoany]
Copyright © 2021 Eventyr