Så skapar du en kreativ arbetskultur

Eventeffect tog ett snack med Niclas Rahm, Creative Director på Eventyr som har rankats högst av köparna i Årets byrå 2019 när det kommer till kreativitet. Här berättar han om hur du kan skapa en kreativ arbetskultur.

Har du något tips hur man får igång kreativiteten?

– Ifrågasätt allt du vet och skifta perspektiv. Om du ska utveckla din skaparförmåga så måste du bryta ditt inarbetade tankemönster. Se till möjligheter och inte problem i början av processen, sortera långt senare, förklarar Niclas och fortsätter:

– Försök att ständigt skifta fokus och perspektiv. Tänk att du vore en annan person, hur skulle du då bemöta problemet? Ta hjälp av personer i din omgivning, hur ser en person från en annan generation, bransch eller kultur på saken? Kan deras tankar ge dig inspiration? Låt det ta tid. Utbilda kunden om det, låt dom förstå att en bra idé kan komma direkt men oftast behövs den marineras och tweakas för att bli ännu bättre, säger Niclas och berättar vidare:

– Det sista tipset är att hitta och utnyttja din mest kreativa tid, kontorstider i all ära men jag tror mer på flexibelt ledarskap med stort eget ansvar. När man har sin mest kreativa period på dygnet kan se så olika ut för alla människor. En allmänt förekommande teori är att morgonmänniskor är kreativare på kvällen och tvärtom när det gäller kvällsmänniskor. Det beror på att du är mindre fokuserad, vilket gör att du har lättare att hitta samband mellan orelaterade idéer, vilket kan beskrivas som att tänka utanför boxen.

Har du något bra tips på kreativitetsövningar?

– Jag var inne på det ovan, ifrågasätt allt. Men så här. Sätt dig på en bänk och observera. Gå tillbaka till ditt fyraåriga jag och ställ frågan ”varför” till absurdum. Att få i gång ditt kreativa tänkande är att då och då ifrågasätta precis allt i din omgivning. Har du någon gång umgåtts med en fyraåring vet du precis hur den här leken går till. Ta en minut eller två och ställ frågor till dig själv om allt du ser och kom med svar, tyst för dig själv, berättar Nicklas Rahm och fortsätter:

– Varför har han de där kläderna? Varför har hon just röda glasögon? Varför är asfalt svart? Varför har de valt det här typsnittet? Vart ska de gå någonstans? Dessa övningar gör att du tränar dig i tre saker: Observationsförmåga, att inte ta något för givet utan se om det kan finnas andra lösningar och att snabbt komma på oväntade svar på frågeställningar.

Har ni några kreativa miljöer på kontoret?

– Jag tror inte på kreativa miljöer på kontor. Min absoluta uppfattning är att kreativa miljöer finns överallt men utanför kontorets väggar. Mötesrummen på kontoret är till för att processa allt, då behövs bra metoder mer än saccosäckar och flipperspel.

Hur skapar ni en kreativ kultur på kontoret?

– Det viktiga tror jag är att vi trots våra olika roller vågar vara gränsöverskridande. Att vi inte kväver någons idérikedom. Min avdelning har inte patent på kreativitet. En bra idé är en bra idé oavsett vem den kommer ifrån, berättar Niclas Rahm och fortsätter:

–Vi försöker driva en byrå med högt i tak, delaktighet, lekfullhet och nyfikenhet. Ett kreativt förhållningssätt handlar just om det, att vara nyfiken. Ställa frågor, aktivt leta efter lösningar, ta sig tid att experimentera med tankar och vara öppen för nya synsätt och annorlunda vinklar. Man möter problem, konflikter, olikheter och irritationsmoment med nyfikenhet; Varför blir det så här? Vad skulle man kunna göra åt det?

Vad ser ni för resultat av ökad kreativitet bland personalen?

– Vi har ett starkt gäng som är genuint nyfikna och intresserade, är man det ”nördar” man ner sig och blir per automatik kunnig och påläst. Vi får ihop våra kunders värld och vardag på ett mycket bra sätt just nu tycker jag, säger Niclas Rahm och avslutar:

– Många av våra kunder står inför rejäla utmaningar och behöver en trygg byrå som kan koda av deras utmaningar och förhoppningsvis komma med proaktiva, nya och relevanta rekommendationer. Kreativ höjd kommer att vara framtidens hårdvaluta. Och ja, det har visat sig fint på resultatet men framför allt i relationen till kund.

[addtoany]
Copyright © 2021 Eventyr