We turn moments into momentum

Vår mission:
Vi skapar event som bygger
starkare varumärken

Alla varumärken vill stärka sina mänskliga relationer. Riktigt bra event tar vara på människors
naturliga vilja att delta i sociala sammanhang och ett gemensamt historieberättande. Varumärken som
involverar sina kunder, medarbetare och intressenter genom möten och upplevelser uppfattas
som mer autentiska och värderas ofta högre.

Vårt löfte:
Vi skapar momentum

En stark upplevelse tar du med dig och berättar vidare. Det är grundpremissen.
Genom att designa upplevelser utifrån en tydlig idé om att skapa positiva kedjereaktioner lever våra event
vidare långt efter dess genomförande. På det sättet ackumuleras värde över tid som formas och växer
utifrån människors naturliga engagemang.

Eventyr x Tapaus

I januari 2020 gick Eventyr samman med Finlands största eventbyrå Tapaus för att tillsammans bygga Nordens ledande eventbyrågrupp.

Läs mer

The Eventyr way

Att gå sin egen väg brukar vara det bästa sättet att hitta nya lösningar. Tack vara vår starka företagskultur utforskar vi den vägen tillsammans.

Läs mer

Hållbarhet i projekt

Som en av Nordens största aktörer inom eventindustrin är hållbarhet en självklar del i vår verksamhet. Vi ser den som en ren ansvarsfråga.

Läs mer

Copyright © 2021 Eventyr