Möten som ger starkare upplevelser än någonsin

I en samtid där människor värnar allt mer om sin tid, ökar också värdet av det verkliga mötet. Men hur utformar du ett möte som skapar maximalt värde för deltagarnas upplevelse? Niclas Rahm, Creative Director på eventbyrån Eventyr, berättar om den nya teknikens oerhörda potential och hur den kan användas för att skapa möten med starkare effekt.

De senaste åren har utvecklingen av ny teknik skett med en rasande fart. En uppsjö av nya avancerade tekniker finns tillgängliga – flera som lämpar sig utmärkt för mötesbranschen.

– Virtual reality (VR), där användaren är innesluten i en helt virtuell värld, och augmented reality (AR), som innebär att verkligheten förstärks med information, är några exempel på ny teknik som innebär oändliga möjligheter för oss som arbetar med möten och event, säger Niclas Rahm.

När det kommer till upplevelse och inlärning, visar alltmer forskning att det verkliga mötet är det som ger störst effekt. Ju fler sinnen vi använder och ju fler känslor som är påkopplade i en given situation, desto starkare blir inlärningen.

– Genom ny teknik som till exempel VR och AR, kan vi arbeta med att förstärka upplevelsen bland deltagarna och därmed få dem att minnas budskap på ett mer effektivt sätt. Vi har arbetat med den nya tekniken i många år och det finns en oerhörd potential i den. Nu när det kommer mer forskning som stöder teknikens positiva effekter, hoppas vi att fler kunder också ska inse vilka fantastiska möjligheter det finns, fortsätter Niclas Rahm.

Ett bra exempel på hur AR kan användas är när Eventyr anordnade Europas största market visit, på uppdrag av Coca Cola Sverige. Med hjälp av iPads fick de 650 deltagarna besöka några av företagets kunder, både verkliga kunder på plats i Uppsala men även andra som dök upp som hologram på skärmen runtom i staden. När den mänskliga interaktionen varierades genom såväl analogt innehåll som AR, skapades hela 9000 interaktioner under två timmar.

– För mötesbranschen innebär den nya tekniken helt nya sätt att kommunicera, som ger bättre effekt än någonsin tidigare. Vi lever i en värld där vår uppmärksamhet ofta delas mellan olika stimuli. Det ställer högre krav på mötesbranschen att skapa än mer precision i mötesupplevelsen för att fånga deltagarnas fulla uppmärksamhet, säger Niclas Rahm.

Även om Eventyr redan idag arbetar med flera kunder som vågar ta in och prova ny teknik, ser Niclas att mötesbranschen har en viktig uppgift framöver.

– Det är vi som har kunskap om hur den nya tekniken fungerar och dess otroliga möjligheter, som måste sprida kunskapen vidare bland kunderna. Vi måste få dem att inse vinsten i att nyttja den. Kostnaden för att använda ny teknik har minskat och genom att arbeta för att strategiskt dra nytta av den, kan ett företag hitta smartare och mer resurseffektiva sätt att arbeta på – även på längre sikt, avslutar Niclas Rahm, Creative Director på Eventyr.

[addtoany]
Copyright © 2021 Eventyr