Millenials kräver samhällsansvar

Deloittes nya rapport ”2019 Millenial Survey” visar att unga prioriterar företag med ett autentiskt syfte att göra skillnad. Eventyr har dykt ner i rapporten.

Rapporten visar att ett företags goda samhällspåverkan i högsta grad är avgörande för om unga inleder eller avslutar en relation till företaget. Målgruppen anser att det borde vara en självklarhet att företag tar ett stort ansvar i såväl sina medarbetares utveckling som för en hållbar utveckling av samhället i stort. Tyvärr anser de unga att många företag idag inte lever upp till de krav som borde ställas på dem.

– Vi har sen en tid tillbaka sett hur de företag som tar ett starkt socialt och ekologiskt ansvar har stora konkurrensfördelar för att locka till sig och behålla talanger, säger Sofi Franzén.

Det finns en tydlig trend att man vill tillhöra ett företag som tar ansvar och gör skillnad; både för de anställda och för sin omvärld. Förändringen går allt snabbare. Hållbarhet har på bara några år gått från att ses som certifieringar, kriterier och begränsningar, till att idag fungera som syresättning åt företagens employer branding och vara en viktig hävstång för utveckling framåt.

– Hos oss på Eventyr har vi sen länge jobbat med hållbarhetsfrågor internt, men nu tar allt fler av våra kunder stora kliv i sin hållbara utveckling vilket vi så klart tycker är jätteroligt, säger Josefine Mill, Head of Sustainability på Eventyr..

Att träffas och utbyta erfarenheter med varandra blir allt viktigare, men också behovet av att skapa intressanta miljöer där innovation och relationer kan växa för morgondagen.

-Idag efterfrågar många av våra kunder lösningar som är smarta både för det enskilda eventet och för vår planet. Eventet blir allt mer ett tillfälle att göra gott inte bara för de anställda utan också för omvärlden. Precis som den här undersökningen visar, har vi hos våra kunder sett att varumärket och företagskulturen, avslutar Sofi Franzén.

[addtoany]
Copyright © 2021 Eventyr