Hållbarhet i projekt

Hållbarhet handlar för oss om att ta ansvar
för det vi kan påverka

Hållbarhet är stort. FN- och regerings-stort. Det ligger därför nära till hands att tveka. Att inte kommunicera,
och förminska värdet av den egna insatsen. Och det är kanske den största utmaningen.
För alla kan göra något och det viktiga är att sätta igång. Vi som skapar event har stort inflytande på våra kunders beslut.
Precis som en stor påverkan i hur våra leverantörer agerar och vår bransch utvecklas.
Däri ligger vårt viktigaste ansvar.

Om vi kan övertyga dig om att fatta mer hållbara beslut när du anlitar oss så gör det stor skillnad.
Dels i fråga om synen på ditt varumärke, dels i fråga om vad det faktiskt betyder – ekologiskt, ekonomiskt och socialt.
Men även här handlar det om ringar på vattnet i ett större perspektiv. Om vi kan inspirera våra kunder
och vår bransch att ta ett gemensamt ansvar, så att utveckling sker på flera håll samtidigt,
kan vi göra skillnad tillsammans.

Klimatberäknaren

Med hjälp av klimatberäknaren kan du enkelt räkna fram hur du klimatkompenserar för alla dina event. (kommer snart)

Läs mer

Internt

All form av förändring börjar i den egna verksamheten. Därför arbetar vi löpande med att utbilda vår egen personal för att få andra att följa efter.

Läs mer

Kund/projekt

Vi ser det som vårt självklara ansvar att inspirera andra, och att tillsammans med andra, skapa nya mer hållbara lösningar och samarbeten.

Läs mer

Samarbeten

Vi jobbar för inkludering och sociala sammanhang som stärker individen. Det har funnits med oss ända sen starten och det finns med oss i allt vi gör.

Läs mer

Policys

Vårt hållbarhetsarbete definieras tillsammans med kunder och leverantörer. I det arbetet utgår vi gärna från våra egna policys.

Code of Conduct (PDF)Letter of Commitment (PDF)

Copyright © 2021 Eventyr