Friends och Eventyr tar krafttag mot mobbning

Med start hösten 2018 inleder antimobbningsorganisationen Friends och en av Nordens största eventbyråer, Eventyr, ett omfattande nationellt samarbete. Det gemensamma målet är att skapa ett mer inkluderande samhällsklimat och att aktivt arbeta med att förebygga mobbning och kränkningar bland barn.

Varje år utsätts 60 000 barn i Sverige för mobbning. Friends och Eventyr har en stark gemensam nämnare i övertygelsen att alla människor har rätt att bli sedda, och att alla genom att agera för trygghet och inkludering kan göra stor skillnad i arbetet mot kränkningar och mobbning.

– Eventyr tillför en stor kompetens inom kommunikation live, digitalt och socialt – som gör att vi på Friends skarpare kan nå ut med vår fråga. De blir också en viktig partner som exempelvis kan stärka oss i att paketera och nå ut med Friends företagsutbildningar, säger Malin Duintjer, Insamlings- och marknadschef på Friends.

Samarbetet är treårigt och kommer under första året att fokusera på ett större event med syfte att binda samman flera av samhällets stora aktörer och tillsammans ta krafttag mot mobbning.  Eventyr skapar varje dag lärande och professionella möten mellan människor, och i detta arbete blir de en värdefull partner till Friends.

– Eventyr har 20 års erfarenhet av att skapa möten med mening, som gör skillnad på riktigt. Möten som gör att medarbetare känner ett större engagemang och gemenskap, med varandra och med sitt bolag. De tusentals möten vi har skapat under åren bidrar till lönsamhet genom att vi formar gemensamma mål och en starkare kultur. Här har vi en gemensam värdegrund med stiftelsen Friends, som utför ett viktigt arbete kring kulturfrågor och som jobbar proaktivt mot mobbning och utanförskap. Vi vill tillsammans med Friends verka för ett bättre samhälle, säger Sofi Franzén, VD på Eventyr.

Friends är en icke vinstdrivande organisation som är beroende av stöd från privatpersoner och näringsliv. I och med Eventyrs stöd kan Friends komma ut och möta ännu fler vuxna och barn i arbetet mot mobbning.

[addtoany]
Copyright © 2021 Eventyr