Eventyr

Möten som skapar skillnad. Live, digitalt & socialt

The Box Experience med AW

Plats Gyllene Hjulet - Årets kreativa lösning

Uppdrag/Utmaning:

Hur gör man för att lyckas inspirera och överträffa förväntningarna hos drygt 1000 millennials? När vi fick uppdraget att skapa Academic Works 20-årsjubileum var det den största utmaningen vi stod inför. Målet för Academic Work var att medarbetarna skulle tycka att de jobbar på den absolut bästa arbetsplatsen, där de själva äger och kan påverka företagskulturen. På kort tid skulle vi lyckas få 1000 personer i världens mest kräsna målgrupp att få en förståelse för företagets framtida mål och samtidigt få alla att känna sig delaktiga.

Lösning:

När deltagarna kom ner till den stora lokalen på Waterfront möttes de av en storslagen utsikt mot Stadshuset. Alla fick ett par trådlösa hörlurar och med dessa kunde vi hålla tre konferenspass på en och samma gång, i samma rum. Mitt i lokalen stod en fem meter hög box som direkt väckte nyfikenhet. När deltagarna klev in i den vita boxen blev de ombedda av en speakerröst att tänka på hur deras drömarbetsplats ser ut, följt av olika påståenden som de skulle ta ställning till genom att placera sig på olika platser i boxen. Därefter tändes hela boxen upp, som nu förvandlades till deras Stockholmskontor i 360 grader. På skärmarna syntes Academic Works grundare som började berätta om hur han ser på den bästa arbetsplatsen. Strax därpå syntes en medarbetare på motsatt sida av boxen, som berättade om varför hen jobbar på Academic Work. Upplevelsen blev ett integrerat mötesformat där deltagarna på ett helt unikt sätt fick en förståelse för att det är de som är kulturen.

Resultat:

När deltagarna klev ur boxen fanns det inte en enda mobiltelefon i handen. De skrattade, fnittrade och pratade livligt med varandra om upplevelsen de nyss varit med om. Ingenting blev som de förväntade sig. Som bonus använde vi även boxen under efterfesten då vi hade silent music video disco. Med The Box lyckades vi engagera världens mest kräsna målgrupp, samtidigt som vi kunde knyta an till företagets värderingar och uppnå målsättningarna.