Eventyr

Möten som skapar skillnad. Live, digitalt & socialt

Med kniven mot strupen

Plats Gyllene Hjulet - Årets samhällsengagemang - Belönad med Silverhjulet 2018

Uppdrag/Utmaning:

Var 13:e sekund stjäls en vara i svenska livsmedelsbutiker. Stölderna kostar över 6 miljarder kronor per år, två tredjedelar av anställda upplever sig vara hotade på jobbet och mer än hälften av alla polisanmälningar läggs ner på grund av resursbrist. Livsmedelshandlarna har därför startat initiativet Tryggare Matbutiker för att hjälpa sina medlemmar och branschen. Utmaningen för Eventyr blev att sprida information till allmänheten om hur brott i livsmedelsbutiker blivit vardag för de anställda. Ansatsen har varit att skapa en folkrörelse där alla delar visionen om att Sveriges livsmedelsbutiker måste bli trygga – för såväl konsumenter som anställda.

Lösning:

Eventyr hjälpte styrelsen för Livsmedelshandlarna att ta fram en kommunikationsstrategi för initiativet Tryggare Matbutiker. Som en del av marknadsaktiviteterna år 2018 producerade Eventyr en VR-aktivitet under Almedalsveckan samt under Järvaveckan. Aktiviteten baserades på en spelupplevelse där deltagaren fick interagera med en förövare. Detta för att synliggöra samt skapa ökad förståelse för personalens utsatta situation i butik. Istället för att bara prata om frågan, kunde nu deltagaren kliva rakt in i verkligheten och få en stark erfarenhet att bära med sig. I upplevelsen blev deltagaren inblandad i en brottssituation i en livsmedelsbutik, där en anställd försökte hantera händelsen. Utifrån händelseförloppet fick deltagaren välja åtgärd samt följa konsekvenserna av sitt val. Handlarens och personalens relativt maktlösa position avspeglades genom att det i situationen var omöjligt att vinna.

Resultat:

Med över 1000 visningar av VR-aktiviteten var det en oerhört uppskattad och omtalad upplevelse. Vi nådde bland annat över 1 miljon sidvisningar i tidningen Mitt i under en fyraveckorsperiod samt hade över 300 000 visningar på Twitter. De samlade kommunikationsinsatserna för initiativet Tryggare Matbutiker har resulterat i att vi lyft brott i butik och trygghetsfrågan på bred front i samhället. Politiker och beslutsfattare har i sin tur tagit med sig frågan till riksdagsnivå, där flera motioner lämnats in för en ny lagstiftning.