Eventyr

Möten som skapar skillnad. Live, digitalt & socialt

Landshypotek Bank

Plats Marholmen

Antal Hela organisationen från samtliga lokalkontor i Sverige, totalt 150 pers

Uppdrag/Utmaning:

Landshypotek vill bredda sin kundbas och utöka sin produktportfölj med bolån. Vill få till en positiv attitydförändring internt och en varumärkesförflyttning externt.

Lösning:

För att öppna medarbetarnas sinnen möttes gästerna av ett bondeuppror med grundaren för Hypoteksnäringen i spetsen. Skyltar med texten ”Bolån nej tack!” som fick symbolisera gamla värderingar. Matchning mot nya kundsegmentet genom interaktivt konferenspass i stugby där medarbetarna på sju stationer fick möta framtida kunder och deras behov, one to one talk med ledningsgrupen, konditori med smak av bankens nybakade produkter.

Resultat:

Landshypotek lyckades medvetandegöra bankens nya position & riktning på över 78 % av deltagarna. Attitydförändring tar tid dock var detta en nystart och ett viktigt första steg på en ny resa för banken.