Eventyr

Möten som skapar skillnad. Live, digitalt & socialt

Coca Cola – Accelerate

Plats Uppsala december 2017

Antal 650

Uppdrag/Utmaning:

CCEP i Sverige ville samla alla sina medarbetare för att tydliggöra riktning och vägen framåt. De ville även skapa en samstämmighet mellan företagets alla olika avdelningar och visa hur viktiga var och en är för att kunna nå deras uppsatta mål. Utmaningen låg i just att samla alla samtidigt och att hitta en tonalitet som passar företagets alla olika funktioner och avdelningar.

Lösning:

I stor grupp lades vikten på att skapa interaktivitet via korta analoga TED-talks där vi skapade en dialog mellan deltagarna och personerna som stod på scen. Resten av programmet hade en tydlig digital röd tråd där man skapade rum för medarbetarna att både påverka innehållet samt uppleva saker som annars skulle vara omöjligt i så stor grupp. På det här sättet kunde vi verkligen involvera publiken och skapa engagemang och intresse kring Coca-Colas väg framåt. Som en extra ingrediens hade vi byggt upp en liten mini-studio på scenen där en av Sveriges största Podcast-personligheter var representerad (Kristoffer Triumf) och intervjuade deltagarna från scenen.

Resultat:

Det som gör innehållet speciellt är blandningen mellan högteknologiska lösningar och helt analoga framföranden utan hjälpmedel som verkligen går in och påverkar deltagarna. Tempot och energin gav ingen möjlighet att tänka på annat och slumra till.