Eventyr

Möten som skapar skillnad. Live, digitalt & socialt

Business Sweden – Chefsmöte

Plats Stockholm 2017

Antal 100

Bakgrund/Utmaning:

Business Sweden samägs av svenska staten och svenskt näringsliv.

BS har 2 huvudsakliga uppdrag:
1. Att hjälpa Svenska företag expanderas sina verksamheter utomlands.
2. Att attrahera utländska investeringar i Sverige (tex. när Facebook eller Amazon beslutar om var man skall ha sina serverparker).

Business Sweden behöver hela tiden upplevas som relevanta och professionella. Organisationen är på en förändringsresa där målet är att kunderna skall uppleva Business Swedens tjänster i världsklass. Business Sweden finns representerat i 56 länder och i augusti varje år träffas samtliga chefer i organisationen för att informeras, interagera och inspireras. Inför chefsmötet 2017 sattes stort fokus på att alla deltagarna skulle uppleva Business Sweden som Innovativt, affärsmässigt och att man verkligen var med i den snabba digitala utvecklingen både internt och hos kunderna.

Lösning:

Eventyr jobbade fram ett mötesformat tillsammans med Business Sweden med utgångspunkt att skapa kunskap, känsla och handling med hjälp av digitala verktyg. 2 dagars konferens på Fotografiska i Stockholm.

Eventyr byggde en app där all deltagarinformation och frågeställningar kring konferensen fanns samlad. Användes även under mötet med pushfrågor. Samtliga landschefer fick i uppdrag att spela in en film från sitt land där man tolkade ”world class collaboration”. Filmerna användes in inledningen på varje konferenspass. Konferensen inleddes av en av en robot som berättade att hen tänkte ta deras jobb om de inte fortsatte att utvecklas. Roboten deltog sedan i delar av konferenspasset med liveskrivet manus. Under flera av workshopformaten användes digital interaktion för att skapa direkt feedback på innehåll och idéskapande. Med hjälp av Fotografiskas watchout systemet byttes hela tiden bakgrundsbilderna ut för att skapa nya innovativa/digitala miljöer i konferenslokalen. Under hela konferensen användes ett typ av twitterflöde där deltagarna kunde referera och kommentera frågeställningarna som togs upp på scenen, twittterflödet projicerades på väggarna inne i konferenslokalen.

Resultat:

Konferensen fick det högsta deltagarbetyget som man uppmätt under de senaste 5 åren. Samtliga deltagare fick inblick och använde minst 3 av 4 digitala system som användes under konferensen. I utvärderingen av konferensen ansåg deltagarna att deras kunskap om den interna och externa digitaliseringen höjts avsevärt.