Eventyr

Möten som skapar skillnad. Live, digitalt & socialt

20 kundplaner färdiga efter digital sammankomst

Efter genomfört möte fanns 20 st färdiga kundplaner med fokus på kundens behov och en stärkt ansvarskänsla att driva bolaget framåt. Ett enat företag som över divisionerna samarbetar och erbjuder hela sitt spann av tjänster.

Tillsammans med ledning och kommunikationsavdelningen på Rejlers satte Eventyr ihop ett program med fokus på inspiration och actions. Sändning, interaktion och grupparbete.

På grund av rådande samhällssituation styrde vi om det fysiska mötet till ett digitalt. Vi vässade och paketerade budskapet så det passade i det digitala formatet. Hur behåller man deltagarna under hela sändningen, hur interagerar man med dem och hur får man ut budskapet när man inte ses fysiskt? Vi tog fram en lösning där vi kombinerade Live-sändning, förinspelat material och interaktion. Eftermiddagen spenderades i mindre grupper för att fokusera på kundens behov och ta fram lösningar utifrån dessa. Arbetet genomfördes i mindre digitala kanaler för att aktivera arbetet över divisionsgränserna